Nadzór i rejestracja danych pomiarowych

Sygnały cyfrowe i analogowe

Nasze rozwiązania to większa kontrola nad procesami.

Wiemy jak obecnie ważna jest kontrola procesu produkcyjnego od momentu przyjęcia towaru do magazynu, poprzez proces produkcyjny, przechowywanie, aż po transport gotowego wyrobu do klienta.

Przedstawiamy w jakiego rodzaju aplikacjach mogą mieć zastosowanie nasze systemy telemetryczne:

Magazyny farmaceutyczne.

 • Rejestracja i nadzór temperatury.
 • Rejestracja i nadzór wilgotności.
 • Generowanie raportów dziennych / miesięcznych / rocznych.
 • O każdej krytycznej sytuacji powiadomienie poprzez SMS.
 • W razie potrzeb sygnalizacja dźwiękowa / świetlna.
 • Możliwość pracy w tle bez wiedzy osób postronnych.
 • Wzorcowanie czujników w laboratorium akredytowanym.
 • Brak ograniczeń co do rodzaju i miejsc pomiarowych. Oferujemy także bezprzewodowe systemy pomiarowe.
 • Specjalistyczne oprogramowanie do analizy, wydruku i archwizacji danych dostosowane pod konkretne zadanie.
 • Czujniki w klasie laboratoryjnej o wysokiej dokładności (np. pomiar temperatury w klasie dokładności "A")

Zakłady produkcyjne - procesy technologiczne.

 • Rejestracja najważniejszych procesów technologicznych.
 • Nadzór nad procesami technologicznymi np. parametry fizyko-chemiczne.
 • Informacja poprzez HMI \ GSM (SMS) \ sygnał dźwiękowy lub świetlny dla odpowiedniego działu.
 • Specjalistyczne oprogramowanie do analizy, wydruku i archwizacji danych dostosowane pod konkretne zadanie.
 • Czujniki parametrów w klasie przemysłowej.

Zakłady produkcyjne - procesy produkcji.

 • Zliczanie ilości wyprodukowanych sztuk.
 • Narzędzia do analizy danych produkcyjnych np. czas przestoju maszyny, wydajność itp.
 • Powiadomienie obsługi o awarii maszyny np. poprzez sieć GSM.

Transport kołowy / kolejowy / morski.

 • Możliwość wyposażenia w baterie podtrzymujące zasilanie przez wymagany okres czasu.
 • Rejestracja parametrów co określony czas.
 • Oprogramowanie do archiwizacji, obróbki danych i wydruku raportu.
 • Możliwość zaimplementowania do instalacji modułu GPS dla zwiększenia kontroli.
 • Czujniki w klasie przemysłowej lub laboratoryjnej.
 • Urządzenia elektroniczne odporne na warunki panujące w ładowni lub możliwość dostosowania urządzeń do warunków panujących na zewnątrz.
 • Możliwość zaimplementowania funkcji powiadomienia kierowcy / obsługi o przekroczeniu warunków granicznych w ładowni poprzez sieć GSM lub sygnały dźwiękowe / świetlne.

Przechowywanie

 • Dostosowanie aplikacji do budowy magazynu.
 • Czujniki w klasie przemysłowej.
 • Rejestacja parametrów co określony czas.
 • Oprogramowanie do archiwizacji, analizy i wydruku raportów.
 • Opcjonalne powiadomienie pracowników o przekroczeniu warunków granicznych np. poprzez sieć GSM, lub wizualnie / dźwiękowo.

W razie pytań pozostajemy do dyspozycji, oferujemy systemy telemetryczne o nie tylko funkcjach opisanych powyżej, ale także możemy zaprojektować i wdrożyć funkcjonalności dopasowane do Państwa potrzeb.

Webserwer, web server, wykresy online
Wykresy zarejestrowanych parametrów procesu
Dane pomiarowe
Pomieszczenia clean room