Programowanie sterowników PLC

W stopniu automatyzacji przemysłu jaki jest obecnie nawet proste instalacje i urządzenia wymagają dedykowanego sterowania.

Nasze doświadczenie w systemach sterowania automatyzacją produkcji i procesem to gwarancja wieloletniego działania układów automatyki.

Posiadamy odpowiednią wiedzę oraz niezbędne licencje które pozwalają nam tworzyć, modernizować i utrzymywać oprogramowanie na sterowniki firm Siemens, Beckhoff, Sick.

Możemy wyróżnić następujące etapy tworzenia oprogramowania:
  • Szczegółowe ustalenie wymagań danej aplikacji
  • Przedstawienie koncepcji wykonania oprogramowania i jeżeli to konieczne z doborem wymaganych dodatkowych urządzeń. Wykonanie koncepcji reakcji oprogramowania na zdarzenia i zatrzymania awaryjne.
  • Proces tworzenia oprogramowania na sterownik.
    W przypadku skomplikowanych projektów raportowanie o postępie prac.
  • Kiedy wymagany, tworzenie wizualizacji procesu na panel HMI.
  • Opcjonalnie montaż mechaniczny wymaganych urządzeń na miejscu instalacji.
  • Testy oprogramowania wraz z reakcją na zdarzenia awaryjne i pomiarem wydajności.
  • Szkolenie z obsługi.
  • Przekazanie systemu.

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w programowaniu sterowników PLC z funkcjami bezpieczeństwa firm Siemens, Beckhoff, Sick.

Tworzone przez nas oprogramowanie z sukcesem realizuje zadania w wielu aplikacjach sterowania procesami produkcyjnymi.

Siemens S7-1200, Siemens S7-1500, TIA Portal, Distributed Safety, Siemens Safety, Profinet, Profisafe, ET200SP, Siemens PLC, Siemens
Beckhoff IPC
Siemens S7-1200, Siemens S7-1500, TIA Portal, Distributed Safety, Siemens Safety, Profinet, Profisafe, ET200SP, Siemens PLC, Siemens
Allen Bradley, Allen Bradley PLC, Micro 850, Connected Components Workbench
Connected Components Workbench, Allen Bradley PLC, Allen Bradley
TIA Portal, Siemens, Siemens PLC