EAPOL Sp. z o.o.

Suszarnie komorowe wózkowe

Suszarnie komorowe wózkowe cieszą się popularnością w wielu dziedzinach przemysłu – od produkcji spożywczej (np. suszenie owoców i warzyw, grzybów, ziół, nasion, a także suszenie karmy dla zwierząt) po przemysł budowlany (np. suszenie pustaków czy ceramiki). Suszenie w suszarni wózkowej odbywa się w trybie ciągłym lub porcjowym. Proces polega na doprowadzaniu ogrzanego powietrza przez nawiewniki dyfuzorów umieszczonych w ścianach komory. Następnie powietrze zostaje odprowadzone na zewnątrz komory przez kanał wylotowy.
Suszarnia wózkowa to idealne rozwiązanie w przypadku produkcji na dużą skalę: oferujemy budowę urządzeń mieszczących nawet 12 wózków, przy maksymalnym załadunku do 200 kg na 1 wózek. W przypadku mniejszych linii produkcyjnych warto rozważyć suszarnię komorową półkową.
Suszarnie wózkowe dobrze sprawdzą się również w suszeniu materiałów o dużych gabarytach. Produkcja może wówczas przebiegać bez zastosowania wózka, czyli bezpośrednio w komorze urządzenia.
suszarnia komorowa wózkowa | EAPOL
suszarnia komorowa | EAPOL
Rep­re­sen­ta­tive image
Charakterystyka suszarni komorowej wózkowej:

Gen­er­al Infor­ma­tion:

 • cham­ber trol­ley dry­er designed for dry­ing food, chem­i­cal, and phar­ma­ceu­ti­cal prod­ucts;
 • abil­i­ty to build a dry­er for 1 to 12 trol­leys;
 • max­i­mum load: up to 200 kg per trol­ley;
 • dry­ing time: from 3 to 48 hours;
 • num­ber of trays per trol­ley: up to 30;
 • dry­ing area: up to 30m2;
 • option to order the device in explo­sion-proof (ATEX) exe­cu­tion;
 • cus­tomiza­tion of the CIP sys­tem (upon request);
 • com­pli­ance with GMP and FDA require­ments.

Heat­ing source:

 • elec­tric heater;
 • gas heater;
 • heat exchang­er;
 • heat pump.

Man­u­fac­ture:

 • stain­less steel AISI 304, AISI 316;
 • trays made of per­fo­rat­ed sheet met­al, flat, or mesh;
 • option to coat trays with teflon or sil­i­cone.

Con­trol sys­tem:

 • 7″-22″ Stan­dard or INOX oper­a­tor pan­el, abil­i­ty to set the process in steps;
 • delayed start;
 • reduc­tion of elec­tric­i­ty con­sump­tion through dynam­ic con­trol of the air inlet damper;
 • automaty­czne studze­nie komory suszarni po wyko­na­niu pro­ce­su;
 • remote access to the PLC;
 • pre­ci­sion of the tem­per­a­ture sen­sor: ±0,35 °C;
 • pro­duc­tion data record­ing on a USB dri­ve.

Elec­tri­cal spec­i­fi­ca­tions:

 • up to 25 kW per trol­ley (depend­ing on the type of heater ele­ment used).

Przykładowe przeznaczenie suszarni komorowych wózkowych:

 • susze­nie owoców – na przykład ananasów, jabłek, gruszek, pomarańczy, man­go, jagód, truskawek, śli­wek i winogron;
 • susze­nie warzyw – na przykład cebu­li, march­wi, pietrusz­ki, pora, sel­era, papry­ki, czosnku;
 • susze­nie grzy­bów;
 • susze­nie ziół i roślin – na przykład konopi, dzikiej róży, mię­ty, rumi­anku, pokrzy­wy, melisy, kozł­ka lekarskiego, dzi­u­raw­ca, chmielu, miłorzębu, perzu i mnisz­ka lekarskiego;
 • susze­nie tyto­niu (bezpośred­nio w komorze, bez wóz­ka);
 • susze­nie makaronu;
 • susze­nie mięsa;
 • susze­nie bio­masy;
 • susze­nie bryki­etu;
 • susze­nie cerami­ki;
 • susze­nie pus­taków;
 • susze­nie palet (bezpośred­nio w komorze, bez wóz­ka).

Accessories and additional features:

 • bar­code scan­ner;
 • pro­duc­tion data record­ing sys­tem with report­ing;
 • remote access to the device and receiv­ing noti­fi­ca­tions on your phone;
 • option to install inte­ri­or light­ing;
 • audit trail;
 • Dou­ble or triple door seal­ing;
 • pre­dic­tive main­te­nance pack­age.

Jeśli chcą Państ­wo dowiedzieć się więcej, zaprasza­my do sekcji Acces­sories and addi­tion­al fea­tures.

pl_PL