EAPOL Sp. z o.o.

Suszarnie przemysłowe

Suszarnie prze­mysłowe wykonu­je­my zarówno w wer­s­jach stan­dar­d­owych, jak i dos­tosowanych do indy­wid­u­al­nych potrzeb. W razie pytań lub wąt­pli­woś­ci doty­czą­cych pro­ce­su suszenia może­my przeprowadz­ić testy na Państ­wa pro­duk­cie. Zaprasza­my do zapoz­na­nia się z naszą ofer­tą oraz ze stosowaną przez nas tech­nologią.

Suszarnie komorowe półkowe

Suszarnie komorowe półkowe

Suszarnie komorowe wózkowe

Suszarnie komorowe wózkowe

Suszarnie taśmowe

Suszarnie taśmowe

Suszarnie promiennikowe

Suszarnie promiennikowe

Suszarnie próżniowe

Suszarnie próżniowe

Suszarnie bębnowe

Suszarnie bębnowe

Akcesoria i dodatkowe funkcje

Akcesoria i dodatkowe funkcje

Technologia

Technologia

en_GB