EAPOL Sp. z o.o.

Oto dodatkowe akcesoria i funkcje, które pozwolą na idealne dopasowanie urządzeń do Państwa potrzeb (szerszy opis proponowanych rozwiązań znajduje się poniżej):

  • rekuperacja;
  • system identyfikacji;
  • system rejestracji danych produkcyjnych wraz z raportem;
  • zdalny dostęp do urządzenia i otrzymywanie powiadomień na telefon;
  • okno rewizyjne w drzwiach suszarni wraz z oświetleniem wnętrza;
  • ścieżka audytu (audit trail);
  • pakiet predykcyjnego utrzymania ruchu;
  • specjalnie wykonane tace.
Instalacja akcesoriów jest zależna od typu urządzenia.

Rekuperator odzyskuje ciepło z wywiewanego powietrza, dzięki czemu przyczynia się do mniejszego zużycia energii potrzebnej na przeprowadzenie procesu suszenia.

System identyfikacji umożliwia śledzenie przebiegu oraz parametrów procesu produkcyjnego, zapisuje dane i archiwizuje je przez 5 lat. System możemy dostarczyć razem z czytnikiem kodów kreskowych, pozwalającym na automatyczne wprowadzanie numerów serii i partii produkcyjnej.

System rejestracji danych produkcyjnych automatycznie je archiwizuje oraz – po zakończeniu procesu – generuje raport z predefiniowanymi wykresami, który wysyła na wskazany adres e-mail lub zapisuje w chmurze. 

Okno rewizyjne w drzwiach suszarni i oświetlenie wnętrza umożliwiają operatorowi lepszą kontrolę procesu oraz stanu produktu, bez otwierania drzwi maszyny. Dzięki temu temperatura wewnątrz suszarni pozostaje niezmienna.

Ścieżka audytu (audit trail) pozwala na śledzenie zmian w procesie oraz na zapis jego przebiegu, co okazuje się szczególnie przydatne w branży farmaceutycznej.

Pakiet predykcyjnego utrzymania ruchu nadzoruje pracę urządzeń takich jak nagrzewnica czy wentylator i informuje użytkownika o ewentualnym problemie, co pomaga uniknąć awarii. Pakiet znacząco zwiększa dostępność maszyny i redukuje przestoje.

Specjalne wykonanie tac ogranicza przywieranie produktów. Tace mogą być pokryte teflonem, nanopowłoką lub silikonem.

en_GB